NicoPods

Žuvací tabak Thunder je špeciálne upravený na to, aby spĺňal normy Európskej únie ohľadom žuvacieho tabaku. Jedná sa o úplne nový "druh" tabaku, ktorý bol uvedený na trh V2 Tobacco koncom roka 2014. Thunder Chewing Tobacco si u nás môžete zakúpiť v ôsmich príchutiach!Killa Cola
LYFT - Tropic Breeze X - strong
LYFT Freeze
LYFT Urban Vibe - Ultra strong
Pablo Ice Cold
Sirius Ice Cold
Sirius Slim Ice Cold
ZoneX 2 Fresh
ZoneX 3 Fresh