NicoPods

Žuvací tabak Thunder je špeciálne upravený na to, aby spĺňal normy Európskej únie ohľadom žuvacieho tabaku. Jedná sa o úplne nový "druh" tabaku, ktorý bol uvedený na trh V2 Tobacco koncom roka 2014. Thunder Chewing Tobacco si u nás môžete zakúpiť v ôsmich príchutiach!Killa 13
Killa Blueberry
Killa Cold Mint
Killa Melon
LYFT Berry Frost Easy
LYFT Berry Frost Medium
LYFT Freeze
LYFT Ice Cool Strong
LYFT Polar Mint Easy
LYFT Polar Mint Medium
ZoneX 2 Fresh